Hotline 0901 699 626

Đội ngũ giáo viên

Với đội ngũ giáo viên tâm huyết và nhiệt tình sẽ là điểm tự vững vàng giúp bạn thực hiện mơ ước du học cùng IEE
Cao học Sư phạm Tiếng Anh tại University of California và trợ giảng tại đại học Stanford
Thạc sĩ tiếng Anh

Trịnh Diệu Ly

Giám Đốc

10 năm kinh nghiệm
Tiến sĩ Giảng viên chính - Đại học Bách Khoa
Tiến sĩ

Nguyễn Vũ Thắng

Giảng viên

10 năm kinh nghiệm
Tốt nghiệp cử nhân University of California, Los Angeles
Cử nhân

Ilana Fried

Giảng viên

5 năm kinh nghiệm
University of the Cordilleras
Cử nhân tiếng Anh

Camilo L. Ablao

Giảng viên

10 năm kinh nghiệm
Chuyên gia dạy SAT, GRE
Thạc sĩ

Võ Mạnh Linh

Giảng viên

12 năm kinh nghiệm
Bates College (USA), Thạc sĩ Institute of Inernational and Development Studies (Switzerland)
Thạc sĩ

Trần Ngọc Hân

Giảng viên

3 năm kinh nghiệm
University of California (San Diego)
Cử nhân

Kyle Valenduala

Giảng viên

4 năm kinh nghiệm
Tốt nghiệp Xavier University , 2 năm kinh nghiệm SAT, Writer – Mindanao Gold Star Newspaper
Cử nhân

Martha Isabel S. Durano

Giảng viên

3 năm kinh nghiệm