Test Online
Đăng ký lớp học


CHỮA ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 17/12/2016

26-02-2019


Đề bài: Some people think that young people playing electronic and computer games is helpful. some think it is waste of time. Discuss both views and your opinion.

1.  Phân tích đề bài

-  Đề bài này đưa ra một vấn đề lớn: “electronic and computer games” – chơi điện tử. Ở đây, chúng ra có thể thấy rõ đề hỏi hai vấn đề: điện tử có thể có ích, nhưng cũng có thể chỉ tốn thời gian – vô ích. Đề bài yêu cầu bàn bạc cả hai vấn đề và nêu ra ý kiến của bản thân.

-  Như vậy, trong đầu chúng ta phải hình thành hai luồng suy nghĩ:

●     Điện tử có ích ở chỗ nào

●     Điện tử vô ích hoặc có hại ở chỗ nào?

➔     Sau đó, chúng ta đưa ra kết luận: chúng ta ủng hộ luồng suy nghĩ nào hơn.

2.  Thành lập ý phụ

-  Vậy điện tử có ảnh hưởng gì đối với cuộc sống. Nhìn chung về trò chơi điện tử, ta tìm đặc điểm của trò chơi điện tử trước khi phân tích về lợi & hại:

●     Điện tử thường được viết bằng tiếng Anh

●     ĐIện tử có trò online & trò offline

●     Điện tử phải bấm nút nhanh, ngay sau khi nhìn thấy chướng ngại vật

●     Có báo viết về việc người chơi kiệt sức

●     Học sinh vì chơi điện tử điển tử mà quên việc học

3. Thành lập ý hỗ trợ chính

-  Từ những ý nhỏ trên, chúng ta có thể gộp thông tin lại thành ý lớn như sau:

A)     Mặt lợi

●     Viết bằng tiếng Anh -> để đọc được cần biết từ mới, ngữ pháp -> cần luyện tiếng Anh khi chơi

●     Online games -> có thể nói chuyện với các bạn quốc tế bằng tiếng Anh-> bàn bạc, nói chuyện, hợp tác với nhau -> có thể trong tương lai có thể đoàn kết hơn qua sở thích chung

●     Bấm nút nhanh -> khả năng phản ứng nhanh

       B) Mặt hại

●     Người chơi kiệt sức -> vì chơi quá lâu -> vì không dừng chơi được -> vì nghiện game

●     Học sinh chơi điện tử mà quên học -> nghiện game -> chơi không kiểm soát được

-       Từ đó chúng ta thành lập được 2 ý chính hỗ trợ cho lợi ích và ảnh hưởng của việc chơi điện tử.

                        ______________________________________________________

Bài Mẫu

Some players argue that computer games are their source of acquiring necessary skills and knowledge, while others believe that no good could come from this type of entertainment. While I agree that if used wisely, computer games can provide certain information, I believe that playing immoderately could do more harm than good.

On the one hand, in the current era of technological development and wireless connections, electronic devices occupied the highest frequency in delivering information. Thus, as an accompanied part of these devices, electronic and computer games are the most common resource of information, especially languages. In non-English speaking countries, players usually use games to learn new vocabularies, phrases, and the context in which such phenomena are used as the games proceed. As the games are developed by native speakers, this could be an effective approach to improve linguistic understanding. In the particular case of online games, players can interact and discuss strategies with each other regardless of locations, genders, ages and races. In this context, if players can communicate with each other effectively and constructively, it could unite people worldwide. Furthermore, games usually require tight cooperation and reaction between eyes and hands, which increase players’ mobility and reflex function.

However, the above effects can actually yield contradictive result if games are play in excess. Similar with any other kind of entertainment or hobbies, games can create addiction that could harm participants. Veteran players usually have the urge to play as long as possible, and the drive to complete the game can make them play without sustaining their health. There have been cases of gaming exhaustion in China leading to unconsciousness and even death. In this case, games are not only mindless entertainment, but also harmful obsession that should be avoided.

In conclusion, although there are damaging consequences to playing games, I believe that if people regulate their gaming habit and time sensibly, it could benefit them in real life.

 © International English Education | IEE
BỘ PHẬN ĐÀO TẠO - LUYỆN THI SAT - IELTS - TOEFL: 
✔️Địa chỉ: Số 27 ngõ 23 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 
✔️Điện thoại: 0243 226 2989 | Hotline: 0901 699 626
✔️Email: info@iee.edu.vn | Website: iee.edu.vn
—————————————————————
◾️SAT: IEE là đơn vị đầu tiên sở hữu phương pháp đọc thiết kế dành riêng cho học sinh Việt Nam. Chúng tôi không chỉ dạy các bạn giỏi sẵn mà còn đào tạo rất tốt các bạn học sinh khối không chuyên, xây dựng và phát triển phương pháp với độ tùy chỉnh cao cho từng khóa học kịp target cho các bạn học sinh trong mỗi kỳ thi. 
◾️TOEFLibt: IEE được biết tới là đơn vị với tỷ lệ 100% học sinh đạt số điểm trung bình >100/120 điểm. Chiến thuật điển hình 
◾️APPLY HỌC BỔNG DU HỌC MỸ: Hoàn phí 100% trong trường hợp không thực hiện apply thành công đồng nghĩa với việc tới với IEE, các bạn học viên nắm chắc được 1 vé học tại Top 100 các trường của Mỹ với giá trị học bổng đạt tối thiểu 70% tổng chi phí chi trả.
 


Bạn muốn biết khả năng SAT của mình ?

Test ngay >>


Khóa học có thể phù hợp với bạn

SAT Advance