Test Online
Đăng ký lớp học


Hoạt động ngoại khóa là gì?

23-04-2018


Hoạt động ngoại khóa trong bộ hồ sơ du học Mỹ dành học bổng rất quan trọng, là tổng hợp của rất nhiều hoạt động được định hướng theo một hình ảnh phù hợp với cá nhân của từng bạn học sinh thể hiện trọn vẹn đam mê và con người của học sinh. 


Bạn muốn biết khả năng SAT của mình ?

Test ngay >>


Khóa học có thể phù hợp với bạn

SAT Advance