Hotline 0901 699 626

CÁC HÌNH THỨC GIÁO DỤC CỦA MỸ

850 ngày trước
1. Trường cao đẳng và đại học công lập ( National university )

Các trường cao đẳng, đại học công lập là những trường của bang được hỗ trợ và điều hành bởi chính quyền của Bang. Mỗi bang sẽ có ít nhất một trường đại học công lập và nhiều trường cao đẳng. Những trường đại học công lập của bang thường có tên bang trong tên trường như University of Virginia,  University of California, Los Angeles,  University of Michigan, University of Wisconsin, Madison.

2. Trường đại học, cao đẳng tư  nhân

Các trường tư được điều hành bởi các cá nhân và tổ chức thay vì chính quyền bang. Thường trường tư sẽ có quy mô nhỏ hơn so với trường công lập. Các trường này thường liên kết với tôn giáo và tiếp nhận sinh viên từ tất cả các tôn giáo khác nhau. Nhưng cũng có một số trường chỉ muốn tiếp nhận sinh viên theo học có cùng tôn giáo với trường. Học phí ở những trường tư thường sẽ cao hơn học phí những trường công lập.

3. Trường Cao đẳng Cộng đồng

Cao đẳng cộng đồng thực chất là mô hình đào tạo 2 năm đại học căn bản, không đặt ra yêu cầu cao ở đầu vào. Hệ này thường có 2 loại bằng: một là chuyển tiếp lên đại học, hai là chứng chỉ giúp sinh viên bắt đầu làm việc. Bằng chuyển tiếp lên đại học thường là bằng associate nghệ thuật, khoa học. Bằng mà không chuyển tiếp thường là bằng khoa học ứng dụng và chứng nhận hoàn thành chương trình.

Sinh viên tốt nghiệp trường cao đẳng cộng đồng phần lớn chuyển tiếp lên trường cao đẳng hoặc đại học hệ bốn năm.  Nhiều trường cộng đồng cũng có chương trình anh ngữ hoặc chương trình tiếng Anh chuyên sâu giúp sinh viên chuẩn bị vào học đại học. Trường hợp sinh viên không  có kế hoạch lên đại học, sinh viên có thể tìm việc tại quê nhà với tấm bằng associate của trường.