Test Online
Đăng ký lớp học

NGUYỄN HÀ UYÊN


Mình được bố mẹ chuẩn bị việc du học khá sớm do vậy từ lớp 9 mình đã học SAT tại IEE, sau khi hoàn thành xong điểm các thành phần điểm SAT, TOEFL, mình cùng với IEE tập trung vào hoàn thiện các thành phần khác của hồ sơ có thời gian trau chuốt hơn. Kết quả hỗ trợ tài chính 90% chi phí tại Yale University (#3NU) là sự cố gắng bản thân mình và sự giúp đỡ nhiệt tình của IEE,

Bạn muốn biết khả năng SAT của mình ?

Test ngay >>


Khóa học có thể phù hợp với bạn

SAT Advance