Test Online
Đăng ký lớp học

NGUYỄN HOÀNG DIỆU ANH


Mình khá mất tự tin lúc ban đầu vì thành tích học tập và hoạt động không có gì nổi bật. Tuy nhiên, IEE không đánh bóng hồ sơ như các trung tâm khác mà dành thời gian phân tích mạnh, yếu của mình và có lộ trình chi tiết từ học tập tới hoạt động giúp mình tiết kiệm nhiều thời gian do vậy quá trình app của mình cũng đỡ vất vả hơn nhiều.

Bạn muốn biết khả năng SAT của mình ?

Test ngay >>


Khóa học có thể phù hợp với bạn

SAT Advance