Test Online
Đăng ký lớp học

TRẦN NAM KHÁNH


Trong suốt quá trình app của mình thì IEE như ngôi nhà thứ 2 bởi thời gian mình ở IEE nhiều thứ 3 chỉ sau nhà và trường mà thôi. Mình chuyên Anh và cách học của mình cực hợp với phương pháp dạy của IEE nên việc hoàn thành các chứng chỉ SAT, TOEFL cũng có phần dễ dàng. Qúa trình app của mình áp lực nhưng IEE luôn đồng hành và giúp đỡ chúng mình siêu nhiệt tình; kết quả cuối cùng mình và gia đình rất vui. Cám ơn anh chị IEE rất nhiều!

Bạn muốn biết khả năng SAT của mình ?

Test ngay >>


Khóa học có thể phù hợp với bạn

SAT Advance