Test Online
Đăng ký lớp học

Trần Tùng Anh


IEE luôn đặt ra mốc deadline cho từng công việc và bám sát quá trình thực hiện của bọn mình, từ việc chọn trường, các mẫu thông tin, lên ý tưởng bài luận… Nhờ thế mình tránh được việc gần hết hạn nộp hồ sơ mới làm vội vàng nộp, thậm chí mình gia tăng được tỉ lệ thành công lên mức cao nhất là xin được học bổng toàn phần ngay đợt apply ED1.

Bạn muốn biết khả năng SAT của mình ?

Test ngay >>


Khóa học có thể phù hợp với bạn

SAT Advance