Hotline 0901 699 626

Câu hỏi True, False, Not Given khác với câu hỏi Yes, No, Not Given ở đâu?

769 ngày trước

True, False, Not Given là câu hỏi có chức năng kiểm tra xem người đọc có tìm được thông tin ở trong bài không và thông tin đó có đúng với thông tin có ở trong đáp án không. Ở đây, đơn giản là kiểm tra độ chính xác của thông tin. Tuy nhiên, câu hỏi Yes, No, Not Given lại để kiểm tra xem thí sinh có biết được thông tin ở trong bài đọc và thông tin trong đáp án có cùng một ý nghĩa, mục đich không ( chứ không cần giống nhau về mặt nội dung).

 Bạn A mua 12 quả trứng = Bạn A mua 1 tá trứng → TRUE

 Những người dự đoán rằng các nhóm người nhỏ không thể sống sót trong rừng đã thay đổi quan điểm của họ = Những nhóm người nhỏ có khả năng thích nghi với môi trường sống mới → YES ( vì 2 thông tin này đều cùng 1 ý nghĩa là những nhóm người nhỏ có thể sống được trong điều kiện mới dù là rừng hay là môi trường nào khác)

 Ví dụ về True, False, Not Given.Cambridge 9, trang 46.

Trong bài, ở đoạn E có thông tin: When venus begins to cross the Sun’s disc, it looks smeared not circular. 

Đáp án: The shape of Venus appears distorted when it starts to pass in front of the Sun.

Như vậy, ta thấy thông tin ở trong đoạn E hoàn toàn giống như thông tin ở trong đáp án, đối tượng cùng là Venus và nội dung thông tin cùng là thay đổi hình dạng ( looks smeared not circular = appears distorted) khi bắt đầu đi ngang qua mặt trời ( When venus begins to cross the Sun’s disc = when it starts to pass in front of the Sun )

Ví dụ về Yes, No, Not Given ở trong Cambridge 3, trang 122

Trong bài có: Truly effective marketing through visual cues such as uniform is a subtle art,

Đáp án: Using uniform as a marketing tool requires great care.

Bài đang nói đến “a subtle art” - một loại nghệ thuật tinh tế. Đáp án không trực tiếp nói đến sự tinh tế này nhưng dùng “ requires great care” - cần phải chăm chút kỹ càng. Như vậy, hai nội dung này khác nhau nhưng mang cùng một ý nghĩa là việc sử dụng đồng phục trong tiếp thị cần phải được xem xét đến nhiều yếu tố một cách cẩn thận. Vì vậy, đáp án câu này là YES