Hotline 0901 699 626

IELTS 5.5

 Học viên theo học khóa học IELTS 5.5 tại IEE sẽ được trang bị đầy đủ 4 kỹ năng cần thiết của một bài thi IELTS để có thể đạt điểm IELTS tối thiểu từ 5.5:

●     Khóa học giúp bạn hiểu được toàn bộ cấu trúc của bài thi

●     Thuộc và sử dụng thành thạo 600 từ cơ bản cần thiết cho mục tiêu 5.5

●     Có kiến thức toàn diện trong cả hai phần thi viết (phần 1 và phần 2)

●     Tránh được những lỗi sai thường gặp trong bài thi nói

     Sử dụng được phương pháp của IEE để xử lý các câu hỏi trong phần đọc đủ cho mức điểm 5.5.

     Xử lý tốt các câu hỏi trong phần đọc bằng phương pháp giảng dạy chỉ có ở Anh ngữ IEE để đạt mức điểm 5.5.