Hotline 0901 699 626

Essay Prompts mùa Apply 2017-2018 có gì mới?

585 ngày trước

Sau hơn một tháng khảo sát nhận được phản hồi của hơn 5.000 người, hơn một nửa trong số đó là sinh viên the Common Application đã phát hành chủ đề bài luận văn năm 2017-2018.


07 chủ đề năm nay của bài luận cá nhân được sửa đổi các năm cũ theo hướng giúp các bạn học sinh có cơ hội mở rộng để diễn đạt bản thân. Những phần sửa đổi năm 2017 so với năm trước sẽ được hiển thị bởi chữ nghiêng, đồng thời năm nay sẽ có 02 chủ đề mới, các bài luận sẽ được đánh giá dựa trên 03 tiêu chí chung là:

  • Thứ nhất: nội dung các bạn học sinh chia sẻ ví dụ về sự tò mò trí tuệ của họ.
  • Thứ hai: sinh viên nộp bài luận về chủ đề các em chọn, hoan nghênh những sáng tạo dựa trên các câu nguồn.
  • Thứ ba: giới hạn từ trong bài luận cá nhân là 650 từ.

Sau đây là 07 chủ đề luận 2017 – 2018 của Common Application:

1.  Some students have a background, identity, interest, or talent that is so meaningful they believe their application would be incomplete without it. If this sounds like you, then please share your story. [No change]

Một số học sinh có trình độ, những nét đặc trưng niềm đam mê hoặc tài năng rất ý nghĩa và họ cho rằng bộ hồ sơ nộp cho trường sẽ không hoàn thiện nếu không có nó. Nếu bạn rơi vào trong trường hợp như vậy, vui lòng hãy chia sẻ cho chúng tôi những câu chuyện của bạn.

2.  The lessons we take from obstacles we encounter can be fundamental to later success. Recount a time when you faced a challenge, setback, or failure. How did it affect you, and what did you learn from the experience? [Revised]

Những bài học mà chúng ta học được thì các thử thách chúng ta gặp phải có thể rất quan trọng cho những thành công sau này. Hãy kể lại một khoảng thời gian khi bản đã phải đương đầu với 1 thử thách, sự thất bại hoặc thoái lui. Những điều đó đã ảnh hưởng đến bạn như thế nào và cái mà bạn đã học từ những sự trải nghiệm đó.

3.  Reflect on a time when you questioned or challenged a belief or idea. What prompted your thinking? What was the outcome? [Revised]

Hãy nhớ lại một khoảng thời gian khi mà bạn nghi ngờ, thử thách một niềm tin hoặc một quan điểm nào đó. Cái gì đã thúc đẩy suy nghĩ của bạn và kết quả là gì?

4.   Describe a problem you've solved or a problem you'd like to solve. It can be an intellectual challenge, a research query, an ethical dilemma - anything that is of personal importance, no matter the scale. Explain its significance to you and what steps you took or could be taken to identify a solution. [No change]

Mô tả một vấn đề bạn đã giải quyết và một vấn đề bạn muốn giải quyết. Đó có có thể là một thử thách về trí tuệ, một vấn đề nghiên cứu, một tình huống khó xử về mặt đạo đức hoặc bất kỳ điều gì có ý nghĩa cá nhân ở bất cứ mức độ nào. Giải thích ý nghĩa của nó đối với bạn và các bước bạn đã thực hiện hoặc có thể được thực hiện để tìm ra giải pháp.

5.   Discuss an accomplishment, event, or realization that sparked a period of personal growth and a new understanding of yourself or others. [Revised]

Thảo luận một thành quả, một sự kiện, một sự giác ngộ khơi nguồn cho một giai đoạn phát triển cá nhân và một sự hiểu biết mới về bản thân bạn hoặc những của những người khác.

6.   Describe a topic, idea, or concept you find so engaging that it makes you lose all track of time. Why does it captivate you? What or who do you turn to when you want to learn more? [New]

Chia sẻ một bài essay về bất kỳ chủ đề nào bạn lựa chọn. Đó có thể là 1 bài bạn đã viết rồi hoặc một bài để trả lời lại một vấn đề khác hoặc một bài do chính bạn nghĩ ra. 

Mọi thông tin về các vị phụ huynh và các em cần hỏi/ tư vấn về du học Mỹ, các anh chị/ các em vui lòng liên hệ Học viện Anh ngữ IEE theo các cách sau: