Test Online
Đăng ký lớp học


Hoạt động tình nguyện Viện huyết học và truyền máu trung ương Tết 2018

28-02-2019


Hoạt động tình nguyện Tết 2018 của các bạn học sinh SALT Organization tại Viện huyết học và truyền máu Trung Ương những ngày cuối năm san sẻ niềm vui đón Tết cùng với hơn 300 bệnh nhân và gia đình bệnh nhân ở lại ăn tết tại viện do tình trạng sức khỏe không cho phép ngoại trú.  

 


Bạn muốn biết khả năng SAT của mình ?

Test ngay >>


Khóa học có thể phù hợp với bạn

SAT Advance