Test Online
Đăng ký lớp học


Lớp College Writing- Hành trang với các tân du học sinh Mỹ.

Học viện Anh ngữ Quốc tế IEE: Khai giảng lớp College Writing (dành riêng các bạn Class of 2023 nhập học hè 2019) vào ngày Chủ nhật 12/5/2019. Chuẩn bị cho các bạn tân du học sinh những nền tảng cơ bản và quan trọng nhất. Để tiến vào một hành trình mới nơi miền đất mới.

Lịch khai giảng các lớp tháng 4/2019

Học viện Anh ngữ Quốc tế IEE dự kiến lịch khai giảng các khóa SAT, IELTS, TOEFL và các khóa apply cụ thể trong tháng 4/2019 tới các bạn học sinh du học Mỹ

Bạn muốn biết khả năng SAT của mình ?

Test ngay >>


Khóa học có thể phù hợp với bạn

SAT Advance