Test Online
Đăng ký lớp học


THÀNH TÍCH HỌC VIÊN IEE 2016

Tổng hợp thành tích xuất sắc của các bạn học viên Học viện Anh ngữ Quốc tế IEE đạt được trong các kỳ thi năng lực quốc tế và học bổng đạt được tại các trường đại học hàng đầu của Mỹ

THÀNH TÍCH HỌC VIÊN IEE 2015

Thành tích học viên IEE là chuyên mục tổng hợp các thành tích xuất sắc của học viên của trung tâm dành được tại các kỳ thi, kỳ apply du học Mỹ.

Bạn muốn biết khả năng SAT của mình ?

Test ngay >>


Khóa học có thể phù hợp với bạn

SAT Advance