Test Online
Đăng ký lớp học

Bảng vàng học viên

Gặp gỡ những học viên đã và đang trên con đường hiện thực ước mơ du học cùng IEE
Học viên lớp SAT - APPLY

KIỀU QUỲNH ANH

IELTS : 8.0

Kiều Quỳnh Anh - THPT Chuyên Ngoại Ngữ là học viên Apply tại IEE đã xuất sắc dành được số điểm SAT 1480, IELTS 8.0 đồng thời đạt học bổng: 54.000$/năm tại Bucknell University (#31LAC).

HỌC VIÊN LỚP SAT - APPLY

VƯƠNG ĐỨC MẠNH

IELTS : 8.0

Vương Đức Mạnh - 12 Toán Tin - THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên đã xuất sắc dành được số điểm 1.500/1.600 đồng thời đạt học bổng 51.410$ - Dickinson College (#51 LAC).

HỌC VIÊN LỚP IELTS 1:1

ĐỖ PHƯƠNG UYÊN

IELTS : 8.0

Đỗ Phương Uyên - 12 Anh 2 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc dành số điểm IELTS 8.0/9.0 ngay trong lần thi đầu tiên của em sau khóa học IELTS Tutor 1:1 tại IEE.

HỌC VIÊN LỚP IELTS 1:1

PHẠM PHƯƠNG THẢO

IELTS : 8.0

Phạm Phương Thảo - 12 Anh 2 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc dành được số điểm IELTS 8.0/9.0 (đặc biệt tăng 1.0 điểm Writing từ 6.5 lên 7.5) sau khóa học IELTS Tutor 1:1 tại IEE.

HỌC VIÊN LỚP SAT - APPLY

TRẦN TÙNG ANH

IELTS : 7.5

Trần Tùng Anh - 12 Anh - THPT Chuyên Ngoại Ngữ học viên SAT - Apply đã xuất sắc đạt được học bổng $42.000/năm tại Texas Christian University (#78NU)

HỌC VIÊN LỚP SAT - APPLY

NGUYỄN VIỆT DŨNG

IELTS : 7.5

Nguyễn Việt Dũng - 12 Anh - THPT Chuyên Ngoại Ngữ đã xuất sắc dành được học bổng $50.000/năm trong 4 năm tại Gettysburg University (#46LAC).

HỌC VIÊN LỚP IELTS

NGHIÊM THỤC HẠNH

IELTS : 7.5

Nghiêm Thục Hạnh - 12 Anh 2 - THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên đã xuất sắc dành được số điểm IELTS 7.5/9.0 trong một khóa học IELTS Target 7.5 tại IEE.

HỌC VIÊN LỚP SAT - APPLY

NGÔ MINH HẰNG

IELTS : 7.5

Ngô Minh Hằng - 12 Anh - THPT Chuyên Sư Phạm - Học viên SAT - Apply đã xuất sắc dành được học bổng $50.000/năm tại Denison College (#46 LAC)