Test Online
Đăng ký lớp học

Bảng vàng học viên

Gặp gỡ những học viên đã và đang trên con đường hiện thực ước mơ du học cùng IEE
HỌC VIÊN LỚP SAT - APPLY

NGUYỄN HÀ UYÊN

SAT : 1600

Nguyễn Hà Uyên - 12 Anh 2 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc dành được kết quả SAT 1.600/1.600, TOEFL 118/120 và học bổng $68.000/năm tại Yale University (#3NU)

Học viên lớp SAT - APPLY

TRẦN NAM KHÁNH

SAT : 1580

Trần Nam Khánh - 12 Anh 1 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam xuất sắc dành số điểm SAT 1.580/1.600, TOEFL 117/120 và học bổng $57.000/năm tại Vanderbilt University (#18NU)

HỌC VIỆN LỚP SAT TUTOR 1:1

NGUYỄN ĐÌNH HIẾU

SAT : 1560

Học viên lớp SAT - APPLY

NGUYỄN DIỆU BÌNH

SAT : 1530

Nguyễn Diệu Bình - 12 Anh - THPT Chuyên Ngoại Ngữ xuất sắc dành được số điểm SAT 1.530/1.600, TOEFL 112/120 đồng thời dành học bổng toàn phần University of Bologna - Ý

HỌC VIÊN LỚP SAT

TRẦN CÔNG THÀNH

SAT : 1510

Trần Công Thành là học sinh lớp 11 Anh 2 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam - Học viên lớp SAT xuất sắc dành được số điểm 1.510/1.600 ngay trong lần thi SAT đầu tiên.

HỌC VIÊN LỚP SAT - APPLY

NGUYỄN QUANG VINH

SAT : 1510

HỌC VIÊN LỚP SAT - APPLY

VƯƠNG ĐỨC MẠNH

SAT : 1500

Vương Đức Mạnh - 12 Toán Tin - THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên đã xuất sắc dành được số điểm 1.500/1.600 đồng thời đạt học bổng 51.410$ - Dickinson College (#51 LAC).

Học viên lớp SAT - APPLY

LÊ MỸ HẠNH

SAT : 1490

Lê Mỹ Hạnh - 12 Nga - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam - Học viên Apply đã xuất sắc dành số điểm SAT 1490/1600 và học bổng $42.000/năm của University of Texas (#56 NU).

Học viên lớp SAT - APPLY

KIỀU QUỲNH ANH

SAT : 1480

Kiều Quỳnh Anh - THPT Chuyên Ngoại Ngữ là học viên Apply tại IEE đã xuất sắc dành được số điểm SAT 1480, IELTS 8.0 đồng thời đạt học bổng: 54.000$/năm tại Bucknell University (#31LAC).

Học viên lớp SAT - APPLY

NGUYỄN MAI HIỀN

SAT : 1470

Nguyễn Mai Hiền - 12 Anh 1 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc dành được kết quả SAT 1.470/1.600, TOEFL 108/120, học bổng $54.000/năm Bryn Mawr College (#31LAC)

Học viên lớp SAT - APPLY

TRẦN KHÁNH VÂN

SAT : 1450

Trần Khánh Vân - 12 Trung - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc dành số điểm SAT 1.450/1.600, TOEFL 112/120 đồng thời đạt học bổng $38.000/năm Grinnel College (#18LAC).

HỌC VIÊN LỚP SAT - APPLY

NGUYỄN THỊ KIM ANH

SAT : 1440

Nguyễn Thị Kim Anh - Cấp 3 Tại Mỹ - Học viên Apply Online tại Mỹ dành học bổng $42.000/năm cho 4 năm tại Villanova University (#46NU).

Học viên SAT - APPLY

PHẠM KIM ANH

SAT : 1430

Phạm Kim Anh - 12 Toán 1 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam - Chủ tịch VMUN 2016 đã xuất sắc dành được học bổng $54.000/năm tại Dickinson College (#51LAC).

HỌC VIÊN LỚP SAT - APPLY

TRẦN TÙNG ANH

SAT : 1430

Trần Tùng Anh - 12 Anh - THPT Chuyên Ngoại Ngữ học viên SAT - Apply đã xuất sắc đạt được học bổng $42.000/năm tại Texas Christian University (#78NU)

HỌC VIÊN LỚP SAT - APPLY

LÊ VÂN HÀ

SAT : 1410

Nguyễn Vân Hà - 12 Trung - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam học viên Apply IEE đã xuất sắc dành học bổng $42.000 tại Denison University (#46LAC)

HỌC VIÊN LỚP SAT - APPLY

NGUYỄN QUỐC ĐẠT

SAT : 1410

Nguyễn Quốc Đạt - 12 Lý 1 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam - Học viên Apply đã xuất sắc dành được học bổng: $42.000/năm tại Villanova University (#46NU)

HỌC VIÊN LỚP SAT - APPLY

NGUYỄN QUỐC CÔNG

SAT : 1400

Nguyễn Quốc Công - 12 Lý 1 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam - Học viên Apply đã xuất sắc dành được học bổng: $32.000/năm tại Tulane University (#40NU)

HỌC VIÊN LỚP SAT - APPLY

NGUYỄN VIỆT DŨNG

SAT : 1400

Nguyễn Việt Dũng - 12 Anh - THPT Chuyên Ngoại Ngữ đã xuất sắc dành được học bổng $50.000/năm trong 4 năm tại Gettysburg University (#46LAC).

HỌC VIÊN LỚP SAT - APPLY

NGUYỄN VÂN HÀ

SAT : 1390

Nguyễn Vân Hà - 12 Trung - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam học viên Apply IEE đã xuất sắc dành học bổng $42.000 tại Rhodes College (#51LAC)

HỌC VIÊN LỚP SAT - APPLY

TRỊNH PHƯƠNG UYÊN

SAT : 1390

Trịnh Phương Uyên - Học cấp 3 tại Mỹ - Học viên Apply (Online) đã xuất sắc dành được học bổng: $29.000/năm tại Kalamazoo College (#76LAC)

HỌC VIÊN LỚP SAT - APPLY

NGÔ MINH HẰNG

SAT : 1390

Ngô Minh Hằng - 12 Anh - THPT Chuyên Sư Phạm - Học viên SAT - Apply đã xuất sắc dành được học bổng $50.000/năm tại Denison College (#46 LAC)