Test Online
Đăng ký lớp học

Bảng vàng học viên

Gặp gỡ những học viên đã và đang trên con đường hiện thực ước mơ du học cùng IEE
HỌC VIÊN LỚP SAT - APPLY

NGUYỄN HÀ UYÊN

TOEFL : 118

Nguyễn Hà Uyên - 12 Anh 2 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc dành được kết quả SAT 1.600/1.600, TOEFL 118/120 và học bổng $68.000/năm tại Yale University (#3NU)

Học viên lớp SAT - APPLY

TRẦN NAM KHÁNH

TOEFL : 117

Trần Nam Khánh - 12 Anh 1 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam xuất sắc dành số điểm SAT 1.580/1.600, TOEFL 117/120 và học bổng $57.000/năm tại Vanderbilt University (#18NU)

Học viên lớp SAT - APPLY

TRẦN KHÁNH VÂN

TOEFL : 112

Trần Khánh Vân - 12 Trung - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc dành số điểm SAT 1.450/1.600, TOEFL 112/120 đồng thời đạt học bổng $38.000/năm Grinnel College (#18LAC).

Học viên lớp SAT - APPLY

NGUYỄN DIỆU BÌNH

TOEFL : 112

Nguyễn Diệu Bình - 12 Anh - THPT Chuyên Ngoại Ngữ xuất sắc dành được số điểm SAT 1.530/1.600, TOEFL 112/120 đồng thời dành học bổng toàn phần University of Bologna - Ý

Học viên lớp SAT - APPLY

NGUYỄN MAI HIỀN

TOEFL : 108

Nguyễn Mai Hiền - 12 Anh 1 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc dành được kết quả SAT 1.470/1.600, TOEFL 108/120, học bổng $54.000/năm Bryn Mawr College (#31LAC)

HỌC VIÊN LỚP SAT - APPLY

NGUYỄN VÂN HÀ

TOEFL : 108

Nguyễn Vân Hà - 12 Trung - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam học viên Apply IEE đã xuất sắc dành học bổng $42.000 tại Rhodes College (#51LAC)

HỌC VIÊN LỚP SAT - APPLY

TRỊNH PHƯƠNG UYÊN

TOEFL : 96

Trịnh Phương Uyên - Học cấp 3 tại Mỹ - Học viên Apply (Online) đã xuất sắc dành được học bổng: $29.000/năm tại Kalamazoo College (#76LAC)