Thành công của học sinh là
động lực của chúng tôi

Niềm đam mê của chúng tôi là dẫn dắt, đồng hành cùng phụ huynh & học sinh đạt được giấc mơ du học của mình! Là những thành viên có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, gia đình IEE chúng tôi đặt ra những tiêu chuẩn và quy định cho tất cả những công việc chúng tôi làm hàng ngày.
...
Chủ tịch và CEO
Trịnh Diệu Ly

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Ban giám đốc

Phạm Hoài Nam

Giám đốc Marketing

Phạm Hoài Nam

Giám đốc Marketing

Phạm Hoài Nam

Giám đốc Marketing

Tìm hiểu thêm về IEE

Chúng tôi là ai

Join Our Team

Want to join our profoundly passionate team of study abroad professionals? Check out our current job openings to be a part of the life-changing adventures we create every day.

Thông tin tuyển dụng

Hiện thực hoá giấc mơ du học Mỹ