Học viên IEE

Gặp gỡ những học viên đã và đang trên con đường hiện thực ước mơ du học cùng IEE

  • Tất cả
  • Top-sat
  • Top-toefl
  • Top-ielts
  • Top-act
Lớp SAT - APPLY IEE
NGUYỄN HÀ UYÊN
SAT: 1600 TOEFL: 118
Nguyễn Hà Uyên - 12 Anh 2 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc dành được kết quả SAT 1600/1600, TOEFL 118/120 và học bổng $68.000 tại Yale University (#3NU)
Lớp SAT - APPLY IEE
TRẦN NAM KHÁNH
SAT: 1580 TOEFL: 117
Trần Nam Khánh - 12 Anh 1 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam xuất sắc dành số điểm SAT 1580/1600, TOEFL 117/120 và học bổng $57.000/năm tại Vanderbilt University (#14NU)
Lớp SAT - APPLY IEE
NGUYỄN DIỆU BÌNH
SAT: 1530 TOEFL: 112
Nguyễn Diệu Bình - 12 Anh - THPT Chuyên Ngoại Ngữ xuất sắc dành được số điểm SAT 1530/1600, TOEFL 112/120 đồng thời dành học bổng toàn phần University of Bologna - Ý
Lớp SAT IEE
TRẦN CÔNG THÀNH
SAT: 1510
Trần Công Thành là học sinh lớp 11 Anh 2 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam - Học viên lớp SAT xuất sắc dành được số điểm 1510/1600 ngay trong lần thi SAT đầu tiên.
Lớp SAT IEE
NGUYỄN QUANG VINH
SAT: 1510
Lớp SAT - APPLY IEE
VƯƠNG ĐỨC MẠNH
SAT: 1500 IELTS: 8.0
Vương Đức Mạnh - 12 Toán Tin - THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên đã xuất sắc dành được số điểm 1500/1600 đồng thời đạt học bổng 51.410$ - Dickinson College (#51 LAC).
Lớp SAT - APPLY IEE
LÊ MỸ HẠNH
SAT: 1490
Lê Mỹ Hạnh - 12 Nga - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam - Học viên Apply đã xuất sắc dành số điểm SAT 1490/1600 và học bổng $42.000/năm của University of Texas (#56 NU).
Lớp SAT - APPLY IEE
KIỀU QUỲNH ANH
SAT: 1480 IELTS: 8.0
Kiều Quỳnh Anh - THPT Chuyên Ngoại Ngữ là học viên Apply tại IEE đã xuất sắc dành được số điểm SAT 1480, IELTS 8.0 đồng thời đạt học bổng: 54.000$/năm tại Bucknell University (#31LAC)
Lớp SAT - APPLY IEE
NGUYỄN MAI HIỀN
SAT: 1470 TOEFL: 108
Nguyễn Mai Hiền - 12 Anh 1 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc dành được kết quả SAT 1470/1600, TOEFL 108/120, học bổng $54.000/năm Bryn Mawr College (#31LAC)
Lớp SAT - APPLY IEE
TRẦN KHÁNH VÂN
SAT: 1450 TOEFL: 112
Trần Khánh Vân - 12 Trung - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc dành số điểm SAT 1450/1600, TOEFL 112/120 đồng thời đạt học bổng $38.000/năm Grinnel College (#18LAC).
Lớp SAT - APPLY IEE
NGUYỄN THỊ KIM ANH
SAT: 1440
Nguyễn Thị Kim Anh - Cấp 3 Tại Mỹ - Học viên Apply Online tại Mỹ dành học bổng $42.000/năm cho 4 năm tại Villanova University (#46NU).
Lớp SAT - APPLY IEE
PHẠM KIM ANH
SAT: 1430
Phạm Kim Anh - 12 Toán 1 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam - Chủ tịch VMUN 2016 đã xuất sắc dành được học bổng $54.000/năm tại Dickinson College (#51LAC).
Lớp SAT - APPLY IEE
TRẦN TÙNG ANH
SAT: 1430 IELTS: 7.5
Trần Tùng Anh - 12 Anh - THPT Chuyên Ngoại Ngữ học viên SAT - Apply đã xuất sắc đạt được học bổng $42.000/năm tại Texas Christian University (#78NU)
Lớp SAT - APPLY IEE
LÊ VÂN HÀ
SAT: 1410
Nguyễn Vân Hà - 12 Trung - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam học viên Apply IEE đã xuất sắc dành học bổng $42.000 tại Denison University (#46LAC)
Lớp SAT - APPLY IEE
NGUYỄN QUỐC ĐẠT
SAT: 1410
Nguyễn Quốc Đạt - 12 Lý 1 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam - Học viên Apply đã xuất sắc dành được học bổng: $42.000/năm tại Villanova University (#46NU)
Lớp SAT - APPLY IEE
NGUYỄN QUỐC CÔNG
SAT: 1400
Nguyễn Quốc Công - 12 Lý 1 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam - Học viên Apply đã xuất sắc dành được học bổng: $32.000/năm tại Tulane University (#40NU)
Lớp SAT - APPLY IEE
NGUYỄN VIỆT DŨNG
SAT: 1490 IELTS: 7.5
Nguyễn Việt Dũng - 12 Anh - THPT Chuyên Ngoại Ngữ đã xuất sắc dành được học bổng $50.000/năm trong 4 năm tại Gettysburg University (#46LAC).
Lớp SAT - APPLY IEE
NGUYỄN VÂN HÀ
SAT: 1390 TOEFL: 108
Nguyễn Vân Hà - 12 Trung - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam học viên Apply IEE đã xuất sắc dành học bổng $42.000 tại Rhodes College (#51LAC)
Lớp SAT - APPLY IEE
TRỊNH PHƯƠNG UYÊN
SAT: 1390 TOEFL: 96
Trịnh Phương Uyên - Học cấp 3 tại Mỹ - Học viên Apply (Online) đã xuất sắc dành được học bổng: $29.000/năm tại Kalamazoo College (#76LAC)
Lớp SAT - APPLY IEE
NGÔ MINH HẰNG
SAT: 1400 IELTS: 7.5
Ngô Minh Hằng - 12 Anh - THPT Chuyên Sư Phạm - Học viên SAT - Apply đã xuất sắc dành được học bổng $50.000/năm tại Denison College (#46 LAC)
Lớp SAT TUTOR 1:1
NGUYỄN ĐÌNH HIẾU
SAT: 1560
Lớp IELTS 1:1
ĐỖ PHƯƠNG UYÊN
IELTS: 8.0
Đỗ Phương Uyên - 12 Anh 2 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc dành số điểm IELTS 8.0/9.0 ngay trong lần thi đầu tiên của em sau khóa học IELTS Tutor 1:1 tại IEE.
Lớp IELTS 1:1
PHẠM PHƯƠNG THẢO
IELTS: 8.0
Phạm Phương Thảo - 12 Anh 2 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc dành được số điểm IELTS 8.0/9.0 (đặc biệt tăng 1.0 điểm Writing từ 6.5 lên 7.5) sau khóa học IELTS Tutor 1:1 tại IEE.
Lớp IELTS 1:1
NGHIÊM THỤC HẠNH
IELTS: 7.5
Nghiêm Thục Hạnh - 12 Anh 2 - THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên đã xuất sắc dành được số điểm IELTS 7.5/9.0 trong một khóa học IELTS Target 7.5 tại IEE.
Lớp SAT - APPLY IEE
NGUYỄN PHAN NGUYÊN
IELTS: 8.5
Đạt điểm IELTS 8.5, Học tại ABCIS –TP HCM, Apply năm 2020 tại IEE
Lớp SAT - APPLY IEE
TRỊNH NHẬT HUY
SAT: 1530
Đạt điểm SAT 1530/1600. Chuyên Lý - THPT Chuyên Amsterdam. Apply năm 2020 tại IEE
Lớp SAT - APPLY IEE
NGUYỄN BẢO NGỌC
SAT: 1540
Đạt điểm SAT 1540/1600. Chuyên Anh - THPT Chuyên Amsterdam. Apply năm 2020 tại IEE
Lớp SAT - APPLY IEE
NGUYỄN BẢO NGỌC
SAT: 1540 TOEFL: 114
Nguyễn Bảo Ngọc - 12 Anh 1 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc dành được kết quả SAT 1540/1600, TOEFL 114/120 và học bổng $73.000 tại Dartmouth(#13NU)
Lớp SAT - APPLY IEE
NGUYỄN ĐỨC BÌNH
SAT: 1500 TOEFL: 101
Nguyễn Đức Bình - 12 Lý 2 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc dành được kết quả SAT 1500/1600, TOEFL 101/120 và học bổng $60.000 tại Oberlin College (#33NU)
Lớp SAT - APPLY IEE
NHỮ NHẬT ANH
SAT: 1510 TOEFL: 105
Nhữ Nhật Anh - THPT Chuyên Khoa Học Tự Nhiên xuất sắc dành số điểm SAT 1510/1600, TOEFL 105/120 và học bổng $64.000/năm tại Oberlin College (#33LAC)
Lớp SAT - APPLY IEE
NGUYỄN ĐÌNH HỮU ĐỨC
ACT: 34 TOEFL: 108
Nguyễn Đình Hữu Đức - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam xuất sắc dành số điểm ACT 34/36, TOEFL 108/120 và học bổng $49.000/năm tại Carleton College (#7LAC)
Lớp SAT - APPLY IEE
TRẦN THÙY LINH
SAT: 1490 TOEFL: 106
Trần Thùy Linh - THPT Chuyên Ngoại Ngữ xuất sắc dành số điểm SAT 1490/1600, TOEFL 106/120 và học bổng $56.000/năm tại Bryn Mawr College (#27LAC)
Lớp SAT - APPLY IEE
NGUYỄN GIANG NAM
SAT: 1410 TOEFL: 102
Nguyễn Giang Nam - THPT FPT xuất sắc dành số điểm SAT 1410/1600, TOEFL 102/120 và học bổng tại Georgia Institute of Technology (#35NU)
Lớp SAT - APPLY IEE
TRẦN SƠN TÙNG
SAT: 1510 IELTS: 7.5
Trần Sơn Tùng - THPT Kim Liên Hà Nội xuất sắc dành số điểm SAT 1510/1600, IELTS 7.5 và học bổng $64.000/năm tại Bucknell University (#36LAC)
Lớp SAT - APPLY IEE
ĐOÀN LIÊN BẢO NHI
SAT: 1390 IELTS: 7.5
Đoàn Liên Bảo Nhi - THPT Chuyên Lê Quý Đôn Khánh Hòa xuất sắc dành số điểm SAT 1390/1600, IELTS 7.5/9.0 và học bổng $59.000/năm tại Franklin and Marshall College (#39LAC)
Lớp SAT - APPLY IEE
TRẦN THANH TÙNG
SAT: 1490 IELTS: 7.5
Trần Thanh Tùng - THPT Chuyên Ngoại Ngữ đã xuất sắc dành được kết quả SAT 1490/1600, IELTS 7.5/9.0 và học bổng $46.000 tại Case Western University (#40LAC)
Lớp SAT - APPLY IEE
NGUYỄN VIỆT DŨNG
SAT: 1490 IELTS: 7.5
Nguyễn Việt Dũng - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc dành được học bổng $66.000/năm trong 4 năm tại Union College (#45LAC).

BẠN CÓ MUỐN

Study Global

PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP BẢN THÂN

HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

02432262989

HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI