Học viên IEE

Gặp gỡ những học viên đã và đang trên con đường hiện thực ước mơ du học cùng IEE

  • Tất cả
  • Top-sat
  • Top-toefl
  • Top-ielts
Lớp SAT - APPLY IEE
NGUYỄN HÀ UYÊN
SAT: 1600 TOEFL: 118
Nguyễn Hà Uyên - 12 Anh 2 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc dành được kết quả SAT 1600/1600, TOEFL 118/120 và học bổng $68.000 tại Yale University (#3NU)
Lớp SAT - APPLY IEE
TRẦN NAM KHÁNH
SAT: 1580 TOEFL: 117
Trần Nam Khánh - 12 Anh 1 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam xuất sắc dành số điểm SAT 1580/1600, TOEFL 117/120 và học bổng $57.000/năm tại Vanderbilt University (#14NU)
Lớp SAT - APPLY IEE
NGUYỄN DIỆU BÌNH
SAT: 1530 TOEFL: 112
Nguyễn Diệu Bình - 12 Anh - THPT Chuyên Ngoại Ngữ xuất sắc dành được số điểm SAT 1530/1600, TOEFL 112/120 đồng thời dành học bổng toàn phần University of Bologna - Ý
Lớp SAT IEE
TRẦN CÔNG THÀNH
SAT: 1510
Trần Công Thành là học sinh lớp 11 Anh 2 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam - Học viên lớp SAT xuất sắc dành được số điểm 1510/1600 ngay trong lần thi SAT đầu tiên.
Lớp SAT IEE
NGUYỄN QUANG VINH
SAT: 1510
Lớp SAT - APPLY IEE
VƯƠNG ĐỨC MẠNH
SAT: 1500 IELTS: 8.0
Vương Đức Mạnh - 12 Toán Tin - THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên đã xuất sắc dành được số điểm 1500/1600 đồng thời đạt học bổng 51.410$ - Dickinson College (#51 LAC).
Lớp SAT - APPLY IEE
LÊ MỸ HẠNH
SAT: 1490
Lê Mỹ Hạnh - 12 Nga - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam - Học viên Apply đã xuất sắc dành số điểm SAT 1490/1600 và học bổng $42.000/năm của University of Texas (#56 NU).
Lớp SAT - APPLY IEE
KIỀU QUỲNH ANH
SAT: 1480 IELTS: 8.0
Kiều Quỳnh Anh - THPT Chuyên Ngoại Ngữ là học viên Apply tại IEE đã xuất sắc dành được số điểm SAT 1480, IELTS 8.0 đồng thời đạt học bổng: 54.000$/năm tại Bucknell University (#31LAC)
Lớp SAT - APPLY IEE
NGUYỄN MAI HIỀN
SAT: 1470 TOEFL: 108
Nguyễn Mai Hiền - 12 Anh 1 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc dành được kết quả SAT 1470/1600, TOEFL 108/120, học bổng $54.000/năm Bryn Mawr College (#31LAC)
Lớp SAT - APPLY IEE
TRẦN KHÁNH VÂN
SAT: 1450 TOEFL: 112
Trần Khánh Vân - 12 Trung - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc dành số điểm SAT 1450/1600, TOEFL 112/120 đồng thời đạt học bổng $38.000/năm Grinnel College (#18LAC).
Lớp SAT - APPLY IEE
NGUYỄN THỊ KIM ANH
SAT: 1440
Nguyễn Thị Kim Anh - Cấp 3 Tại Mỹ - Học viên Apply Online tại Mỹ dành học bổng $42.000/năm cho 4 năm tại Villanova University (#46NU).
Lớp SAT - APPLY IEE
PHẠM KIM ANH
SAT: 1430
Phạm Kim Anh - 12 Toán 1 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam - Chủ tịch VMUN 2016 đã xuất sắc dành được học bổng $54.000/năm tại Dickinson College (#51LAC).
Lớp SAT - APPLY IEE
TRẦN TÙNG ANH
SAT: 1430 IELTS: 7.5
Trần Tùng Anh - 12 Anh - THPT Chuyên Ngoại Ngữ học viên SAT - Apply đã xuất sắc đạt được học bổng $42.000/năm tại Texas Christian University (#78NU)
Lớp SAT - APPLY IEE
LÊ VÂN HÀ
SAT: 1410
Nguyễn Vân Hà - 12 Trung - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam học viên Apply IEE đã xuất sắc dành học bổng $42.000 tại Denison University (#46LAC)
Lớp SAT - APPLY IEE
NGUYỄN QUỐC ĐẠT
SAT: 1410
Nguyễn Quốc Đạt - 12 Lý 1 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam - Học viên Apply đã xuất sắc dành được học bổng: $42.000/năm tại Villanova University (#46NU)
Lớp SAT - APPLY IEE
NGUYỄN QUỐC CÔNG
SAT: 1400
Nguyễn Quốc Công - 12 Lý 1 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam - Học viên Apply đã xuất sắc dành được học bổng: $32.000/năm tại Tulane University (#40NU)
Lớp SAT - APPLY IEE
NGUYỄN VIỆT DŨNG
SAT: 1400 IELTS: 7.5
Nguyễn Việt Dũng - 12 Anh - THPT Chuyên Ngoại Ngữ đã xuất sắc dành được học bổng $50.000/năm trong 4 năm tại Gettysburg University (#46LAC).
Lớp SAT - APPLY IEE
NGUYỄN VÂN HÀ
SAT: 1390 TOEFL: 108
Nguyễn Vân Hà - 12 Trung - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam học viên Apply IEE đã xuất sắc dành học bổng $42.000 tại Rhodes College (#51LAC)
Lớp SAT - APPLY IEE
TRỊNH PHƯƠNG UYÊN
SAT: 1390 TOEFL: 96
Trịnh Phương Uyên - Học cấp 3 tại Mỹ - Học viên Apply (Online) đã xuất sắc dành được học bổng: $29.000/năm tại Kalamazoo College (#76LAC)
Lớp SAT - APPLY IEE
NGÔ MINH HẰNG
SAT: 1390 IELTS: 7.5
Ngô Minh Hằng - 12 Anh - THPT Chuyên Sư Phạm - Học viên SAT - Apply đã xuất sắc dành được học bổng $50.000/năm tại Denison College (#46 LAC)
Lớp SAT TUTOR 1:1
NGUYỄN ĐÌNH HIẾU
SAT: 1560
Lớp IELTS 1:1
ĐỖ PHƯƠNG UYÊN
IELTS: 8.0
Đỗ Phương Uyên - 12 Anh 2 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc dành số điểm IELTS 8.0/9.0 ngay trong lần thi đầu tiên của em sau khóa học IELTS Tutor 1:1 tại IEE.
Lớp IELTS 1:1
PHẠM PHƯƠNG THẢO
IELTS: 8.0
Phạm Phương Thảo - 12 Anh 2 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc dành được số điểm IELTS 8.0/9.0 (đặc biệt tăng 1.0 điểm Writing từ 6.5 lên 7.5) sau khóa học IELTS Tutor 1:1 tại IEE.
Lớp IELTS 1:1
NGHIÊM THỤC HẠNH
IELTS: 7.5
Nghiêm Thục Hạnh - 12 Anh 2 - THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên đã xuất sắc dành được số điểm IELTS 7.5/9.0 trong một khóa học IELTS Target 7.5 tại IEE.
Lớp SAT - APPLY IEE
NGUYỄN PHAN NGUYÊN
IELTS: 8.5
Đạt điểm IELTS 8.5, Học tại ABCIS –TP HCM, Apply năm 2020 tại IEE
Lớp SAT - APPLY IEE
TRỊNH NHẬT HUY
SAT: 1530
Đạt điểm SAT 1530/1600. Chuyên Lý - THPT Chuyên Amsterdam. Apply năm 2020 tại IEE
Lớp SAT - APPLY IEE
NGUYỄN BẢO NGỌC
SAT: 1540
Đạt điểm SAT 1540/1600. Chuyên Anh - THPT Chuyên Amsterdam. Apply năm 2020 tại IEE

BẠN CÓ MUỐN

Study Global

PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP BẢN THÂN

HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

0901 699 626

HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI