HỌC BỔNG

Xin học bổng chưa bao giờ đơn giản tới vậy

Hàng trăm học sinh của IEE đã nhận học bổng từ những trường đại học danh giá tại Mỹ. Apply xin học bổng, tưởng khó lại hóa cực dễ dàng nếu bạn có sự trợ giúp từ IEE!

Nguyễn Hà Uyên
Nguyễn Hà Uyên
Yale University
Nguyễn Hà Uyên - 12 Anh 2 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc dành được kết quả SAT 1600/1600, TOEFL 118/120 và học bổng $68.000 tại Yale University (#5 NU)
Trần Nam Khánh
Trần Nam Khánh
Vanderbilt University
Trần Nam Khánh - 12 Anh 1 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam xuất sắc dành số điểm SAT 1580/1600, TOEFL 117/120 và học bổng $57.000/năm tại Vanderbilt University (#14 NU)
Nguyễn Diệu Bình
Nguyễn Diệu Bình
University of Bologna
Nguyễn Diệu Bình - 12 Anh - THPT Chuyên Ngoại Ngữ xuất sắc dành được số điểm SAT 1530/1600, TOEFL 112/120 đồng thời giành học bổng toàn phần University of Bologna - Ý
Kiều Quỳnh Anh
Kiều Quỳnh Anh
Bucknell University
Kiều Quỳnh Anh - THPT Chuyên Ngoại Ngữ là học viên Apply tại IEE đã xuất sắc dành được số điểm SAT 1480, IELTS 8.0 đồng thời đạt học bổng: 54.000$/năm tại Bucknell University (#38 LAC)
Trần Khánh Vân
Trần Khánh Vân
Grinnel College
Trần Khánh Vân - 12 Trung - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc dành số điểm SAT 1450/1600, TOEFL 112/120 đồng thời đạt học bổng $38.000/năm Grinnel College (#13 LAC)
Trần Tùng Anh
Trần Tùng Anh
Texas Christian University
Trần Tùng Anh - 12 Anh - THPT Chuyên Ngoại Ngữ học viên SAT - Apply đã xuất sắc đạt được học bổng $42.000/năm tại Texas Christian University (#78NU)
Trần Thùy Linh
Trần Thùy Linh
Oberlin College
Trần Thùy Linh - THPT Chuyên Ngoại Ngữ xuất sắc dành số điểm SAT 1490/1600, TOEFL 106/120 và học bổng $56.000/năm tại Bryn Mawr College (#30 LAC)
Nguyễn Mai Hiền
Nguyễn Mai Hiền
Bryn Mawr College
Nguyễn Mai Hiền - 12 Anh 1 - THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đã xuất sắc dành được kết quả SAT 1470/1600, TOEFL 108/120, học bổng $54.000/năm Bryn Mawr College (#30 LAC)
Thành tích của học sinh tại IEE

Hiện thực hoá giấc mơ du học Mỹ