BẢNG SỰ KIỆN IEE

Các sự kiện IEE từng tổ chức

25
Tháng 06

Hội thảo du học Mỹ: Cơ hội thực tập và làm việc tại Mỹ

Hội thảo thông tin và tư vấn du học Mỹ 2022
25
Tháng 06

Hội thảo du học trực tuyến: Bí kíp phỏng vấn VISA thành công

Hội thảo thông tin và tư vấn du học Mỹ 2022
12
Tháng 06

Hội thảo du học Canada trực tuyến 12/06/2022

Hội thảo thông tin và tư vấn du học Mỹ 2022
31
Tháng 05

Chuỗi hội thảo trực tuyến Úc của IEE - Kỳ 8

Hội thảo thông tin và tư vấn du học Mỹ 2022
28
Tháng 05

Hội thảo du học Mỹ trực tuyến 28/05/2022

Hội thảo thông tin và tư vấn du học Mỹ 2022

Biến giấc mơ du học thành hiện thực