Top-50-Truong-Dai-My-Hang-Dau-11-1024x354

Trường Liên cấp Việt - Úc Hà Nội (VAS) phối hợp cùng Học viện Giáo dục Quốc tế IEE tổ chức hội thảo “Du học Mỹ & những việc cần làm ngay” cho học sinh thuộc khối trung học phổ thông (THPT) nhằm cung cấp cho học sinh các thông tin quan trọng về Du học Mỹ và giải đáp các thắc mắc xoay quanh chủ đề chính của hội thảo, đồng thời, giới thiệu với học sinh Trường Liên cấp Việt - Úc Hà Nội về IEE. Để công tác chuẩn bị và tổ chức đạt kết quả tốt, Học viện Giáo dục Quốc tế IEE đề xuất cho các đơn vị liên quan thực hiện công việc như sau: 

  1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Từ 08:00 - 09:00, thứ 2, ngày 25/09/2023 (dự kiến).

Địa điểm: Hội trường Nhà đa năng Trường Liên cấp Việt - Úc Hà Nội (VAS).

Hình thức: Trực tiếp tại Hội trường Nhà đa năng Trường Liên cấp Việt - Úc Hà Nội (VAS).

  1. ĐỐI TƯỢNG

 

 

 

 

Hiện thực hoá giấc mơ du học Mỹ